تجمع کنندگان به گرانی قیمت‌های اعلام شده خودروها معترض هستند.
تجمع کنندگان به گرانی قیمت‌های اعلام شده خودروها معترض هستند.

جمعی از مشتریان ایران خودرو، سایپا،  بهمن موتور، و سایپا سیتروئن در اعتراض به گرانی قیمت‌های اعلام شده خودروها و واگذاری دیر هنگام خودروها  روز شنبه ۱۵ دی‌ماه مقابل دادسرای عمومی انقلاب تهران دست به تجمع زدند.

معترضان در این تجمع شعار «هیهات منا الذله، برس بده داد ملت» و «نصرمن الله و فتح قریب مرگ بر این بهمن مردم فریب» سر دادند.

گزارش‌ها حاکی از حضور نیروهای پلیس در این تجمع است.