تجمع گروهی از کارگران ساختمانی شهرستان بانه، روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت در کردستان

جمعی از کارگران ساختمانی در شهرستان بانه در استان کردستان در اعتراض به افزایش حق بیمه خود مقابل اداره کار و تامین اجتماعی تجمع کردند.

این کارگران پلاکاردهایی با نوشته «عدالت اجتماعی» را به همراه داشتند و جزء حق بیمه به شرایط بیکاری نیز معترض بودند.

خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت به نقل از کارگران معترض نوشته است که آن‌ها خواستار بازگشت حق بیمه‌ها به روالی که پیش از سال ۹۶ وجود داشت، هستند و می‌گویند که در شرایط بیکاری فعلی، افزایش حق بیمه، منصفانه نیست.

اعتراض‌های اقتصادی در ایران از دو سال گذشته با افزایش قیمت‌ها و رشد مشکلات اقتصادی، بیشتر از قبل شده است.