پیشتر بازنشتگان چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده‌ بودند.
پیشتر بازنشتگان چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده‌ بودند.

جمعی از بازنشستگان روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان  با شعار «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد» به موضوع شکنجه و پخش یک مستند در تلویزیون دولتی ایران به نام «طراحی سوخته» اعتراض کردند که اعترافات اجباری اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی را نشان می داد. 

​​

پیشتر بازنشستگان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان  برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.