کشاورزان ورزنه در اعتراض به حق‌آبه و کم آبی بارها دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.
کشاورزان ورزنه در اعتراض به حق‌آبه و کم آبی بارها دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.

کشاورزان ورزنه اصفهان روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

در این تجمعات کشاورزان شعار«مرگ بر دشمن زاینده رود» سر دادند. تجمع کنندگان نسبت به کم‌آبی و حق‌آبه، همچنین طرح انتقال آب زاینده رود معترض هستند و معتقدند که این طرح باعث کم شدن آب زاینده رود و از بین رفتن کشاورزی شده است.

اعتراضات کشاورزان پیش از این به درگیری با نیروهای امنیتی انجامیده بود.