فرهنگیان تجمع کننده به ناکارآمدی بیمه تکمیلی خود معترض هستند
فرهنگیان تجمع کننده به ناکارآمدی بیمه تکمیلی خود معترض هستند

جمعی از فرهنگیان روز دوشنبه ۲۴ دی ماه مقابل سازمان  بازنشستگی فرهنگیان در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان که به ناکارآمدی بیمه تکمیلی خود معترض هستند، در این تجمع شعار «فریاد فریاد، از این همه بیداد» سر دادند.

فرهنگیان روز گذشته نیز در مقابل موسسه «صندوق ذخیره فرهنگیان» تجمع اعتراضی برپا کرده و خواهان برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.