پیشتر دادستان تهران  از شکایت شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی خبر داده بود.
پیشتر دادستان تهران  از شکایت شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی خبر داده بود.

سپرده ‌گذاران سکه ثامن روز شنبه ۶ دی ماه مقابل دادستانی تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

مالباختگان سکه ثامن در این تجمع شعارهای «دادستان دادستان دستور پرداخت بده»، «سفره ما خالیه، مسامحه کافیه»، «رسیدگی به ثامن تسریع باید گردد»، سر دادند و خواستار تحویل سکه‌های خریداری شده خود شدند.

پیشتر دادستان تهران  از شکایت شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی خبر داده بود.