جمعی از کارگران معترض شرکت «کارتن ایران» در تهران
جمعی از کارگران معترض شرکت «کارتن ایران» در تهران

جمعی از کارگران شرکت «کارتن ایران» در اعتراض به مشکلات صنفی خود مقابل اداره تامین اجتماعی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان به مشکلات مربوط به بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور معترض هستند. 

خبرگزاری ایلنا مجموع کارگران این شرکت را ۳۵۰ نفر اعلام کرده است.

اعتراضات صنفی و کارگری در ایران طی ماه‌های اخیر و با افزایش تورم و گرانی افزایش یافته است و برخی از این اعتراضات با برخوردهای امنیتی حکومت ایران روبرو شده است.