بازنشستگان در ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات برآورده نشده‌ خود دست به تجمع زده‌اند.
بازنشستگان در اعتراضات خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند.

جمعی از بازنشستگان امروز چهارشنبه ۱۲دی ماه مقابل مجلس شورای اسلامی ایران دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

این معترضان که از بازنشستگان نظامی، معلمان، تامین اجتماعی، پرستاران و سایر صندوق‌های بازنشستگی بودند،  بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۸ را از جمله دلایل این تجمع اعلام کردند.

در روزهای گذشته نیز بازنشستگان تجمع‌های اعتراضی در تهران برگزار کرده بودند.