کارگران شهرداری مریوان- آرشیو
کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود مقابل شهرداری این شهر سفره خالی پهن کردند.

کارگران شهرداری مریوان روز سه‌شنبه دوم بهمن در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود مقابل شهرداری مریوان سفره خالی پهن کردند.

خبرگزاری ایلنا، گزارش داد که حقوق این کارگران که در بخش‌های مختلفِ فضای سبز، جمع‌آوری زباله و خدمات شهری اشتغال دارند، بین یک تا چند ماه عقب افتاده است. 

همچنین کارکنان شهرداری بروجرد نیز  مقابل شهرداری مرکزی برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به ۹ ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع‌های اعتراضی کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی و بازنشستگان در سال‌های اخیر در پی تداوم رکود اقتصادی در ایران، اوج گرفته و ادامه یافته است.