جمعی از کارگران شرکت پیمانکاری «سد بالاخانلو» در بوئین زهرا واقع در استان قزوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض روز دوشنبه ۲۰ اسفند مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و خواستار پرداخت ۶ماه حقوق معوقه خود شدند.

تجمع‌های صنفی در اعتراض به مشکلات معیشتی و دریافت نکردن حقوق، طی سال‌های اخیر و در پی بالا گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران، افزایش یافته است.

برخی از تجمعات صنفی در ایران با برخوردهای ماموران امنیتی از سوی حکومت ایران و بازداشت برخی کارگران معترض نیز همراه بوده است.