جمعی از کارکنان شرکت راه‌آهن در چند شهر ایران بار دیگر دست به اعتصاب زدند.

براساس تصاویر منتشر شده کارکنان راه‌آهن در شهرهای مرند، عجب‌شیر و  بندرعباس روز چهارشنبه ۱۵ اسفند  در اعتراض به چندماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند.

در روز‌های گذشته نیز اعتصاب کارکنان راه‌اهن در شهرهای آذربایجان شرقی و لرستان گزارش شده بود. 

کارگران و کارکنان شرکت راه آهن و همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه راه آهن در دو سال گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند که در برخی موارد با بستن ریل راه آهن همراه بوده است.