جمعی از کارکنان شهرداری سرابله در استان ایلام مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

این کارگران روز چهارشنبه ۲۲ اسفند با تجمع مقابل شهردرای ایلام به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.

در روزهای گذشته نیز کارکنان شهرداری در شهرهای مختلف از جمله کارگران شهرداری اهواز، آتش‌نشانان آبادان و شهرداری مریوان در اعتراض به حقوق معوقه خود تجمعات اعتراضی برپا کرده بوند.

تجمع‌های اعتراضی کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی و بازنشستگان در سال‌های اخیر در پی تداوم رکود اقتصادی در ایران، اوج گرفته و ادامه یافته است.