جمعی از کارگران راه آهن آذربایجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب کرده و روی ریل راه آهن تجمع کردند.

در این تجمع که سه‌شنبه ۱۴ اسفند برگزار شد و برای مدتی از تردد قطارها جلوگیری کرد، کارگران و کارکنان راه آهن به پرداخت نشدن عیدی و چهار ماه حقوق اعتراض کردند.

از سوی دیگر، بر اساس تصاویر و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن لرستان نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مقابل اداره کل راه‌آهن لرستان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و بیمه و عیدی سال ۹۷ دست به تجمع زدند.

کارگران و کارکنان شرکت راه آهن و همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه راه آهن در دو سال گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع زدند که در برخی موارد با بستن ریل راه آهن همراه بوده است.