اغلب اشعار آقای هالو مضمون نقد اجتماعی و سیاسی دارد.
اغلب اشعار آقای هالو مضمون نقد اجتماعی و سیاسی دارد.

محمدرضا عالى پیام، متخلص به هالو، شاعر طنزپرداز و منتقد ایرانی بعد از پانزده ماه زندان ساعتی پیش در آخرین روزهای سال ۹۴ از زندان آزاد شد.

وی پانزده ماه پیش به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران زندانی شده بود.

آقای عالی پیام ۵۹ ساله، با رای قاضی پیرعباسی در دادگاه انقلاب به خاطر برخی از اشعارش به یک سال و سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

چند سالی است که این شاعر فیلم های شعرخوانی خود را روی اینترنت قرار می دهد. اغلب اوقات اشعار او مضامین نقد اجتماعی و سیاسی دارد.

فیلمی از لحظه آزادی آقای هالو:

src=https://www.facebook.com/mehhdi.farshi/posts/644953735644722|en_US

یکسال و سه ماه پیش آقای هالو پیش از رفتن به زندان، در یک پیام ویدویی شرح داد که برای اجرای حکم به زندان احضار شده و توضیح داداین دومین بار است که برای شعرهایش زندانی می شود. هالو، یا همان محمدرضا عالی پیام، در پیام خود در شعر کوتاهی گفته:

خنده به لبم ، اگر به دل پردردم
در باطن خود سبز و ، به ظاهر زردم
محکوم قفس شد این قناری، اما 
یکسال و سه ماه بعد بر می گردم.

وی که سابقه بازیگری در سینما را دارد، یکبار در سال ۹۱ توسط پلیس امنیت بازداشت شد.