شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در شهر واشنگتن - ۶ آوریل ۲۰۱۷
شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در شهر واشنگتن - ۶ آوریل ۲۰۱۷

شاهزاده رضا پهلوی معتقداست كه وضعیت حال حاضر در ایران شبیه آخرین ماه‌های حکومت پهلوی در سال ۵۷ و «تقریباً جوِ نقطه احتراق» است.

وى در مصاحبه اى با رادیو فردا گفت بايد «فراتر از حرکت‌ها و تظاهرات و اعتصابات مدنی» رفت تا با به وجود آمدن «یک مکانیسم هدایت» به سوی «مرحله آخر» و جایگزینی نظام جمهوری اسلامی حرکت کرد.

او تغییرات ظرف یکی دو سال آینده را «اجتناب ناپذیر» توصیف کرد و درعین حال هشدار داد که «از نظر اخلاقی و وجدانی» باید تصمیم گرفت این تغییرات «کنترل شده» باشد یا «سناریویی آنارشی.»

شاهزاده رضا پهلوی هدف و وظیفه خود را پیشبرد سناریوی تغییر با «کمترین تلفات و بهترین نتیجه و با تضمین اینکه نتیجه، خواسته مردم باشد» عنوان کرد.