مهدی کروبی - آرشیو
مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، اخیرا در نامه ای خواست دادگاه او به طور علنی برگزار شود

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی خواسته مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه را منطقی دانسته و خواستار رفع حصر رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شده است.

آقای مطهری در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به نامه مهدی کروبی به رئیس جمهوری ایران که در آن خواستار برگزاری دادگاه خود شده بود، گفت "به نظر می رسد این یک خواسته منطقی باشد و باید به آن پاسخ مثبت داده شود."

این نماینده مجلس بار دیگر حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه را غیرقانونی دانست و گفت " این که برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود، پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد، چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود."

او از رئیس جمهوری ایران خواست که پیگیر این خواسته آقای کروبی باشد و برای رفع حصر نیز تلاش کند.

مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، ۲۱ فروردین در نامه ای به حسن روحانی از رئیس جمهوری ایران خواست که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه او به طور علنی برگزار شود تا به گفته او مشخص شود "برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند."

 این نامه آقای کروبی پس از آن منتشر شد که آیتاﻟله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، نامزدهای معترض سال ۸۸ را "نانجیب" خواند.

مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.