حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران بار دیگر در ایران بازداشت شد. آقای طبرزدی به عدم آزادی سیاسی در ایران انتقاد داشت. او بعد از ۸۸ چندسال زندانی بود.

حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، در تهران بازداشت شد.

در روزهای پایانی سال گذشته دادسرای اوین احضاریه‌ای به منزل این فعال سیاسی ارسال کرده بود که آقای طبرزدی از گرفتنش امتناع کرده بود. در پی این امتناع مأموران اعلام کرده‌ بودند که او در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد.

آبتین طبرزدی، فرزند آقای طبرزدی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که پدرش پیشتر اعلام کرده بود که به محض بازداشت، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

حشمت الله طبرزدی بار دیگر در تهران بازداشت شد

​​حشمت الله طبرزدی ازفعالان سیاسی مخالف حکومت ایران است که در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و سیاسی خود، بیش از ۱۰ سال را بطور متناوب در زندان گذرانده است.