نفت و گاز ایران

میزان خرید نفت خام ایران از سوی چهار کشور آسیایی که بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران هستند در سال ۲۰۱۸ به کمترین میزان خود طی سه سال گذشته رسیده است. 

رویترز در گزارشی نوشت که چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی بیش از ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز از ایران وارد کردند که این میزان به نسبت سال پیش از آن، ۲۱ درصد کاهش داشته است. 

براساس این گزارش از ماه دسامبر و به دنبال برخوردار شدن چین و هند از معافیت‌‌های نفتی، این دو کشور خرید نفت از ایران را افزایش دادند. 

ایالات متحده پس از خروج از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، تحریم‌ها علیه ایران - از جمله تحریم نفت و گاز - را برگرداند. هدف آمریکا رساندن فروش نفت ایران به صفر است، اما برای حفظ تعادل در بازار نفت به برخی کشورها به شکل موقت معافیت داده شده است.