مهدی عسلی، نماینده ایران در اوپک گفت ایران پس از رفع تحریم ها صادرات نفت را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمت نفت کاهش یابد.

مهدی عسلی همچنین گفت ایران قادر است پس از برداشتن تحریم ها صادرات نفتی خود را دو برابر کند. 

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی می نویسد ایران در ماه می روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده و در حال حاضر مجاز است تا روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند.