وزیران خارجه ایران و آمریکا در حال گفتگو - ۳۰ مه ۲۰۱۵ ژنو

طبق یک نظرسنجی جدید، میزان حمایت از یک توافق اتمی با ایران در میان یهودیان آمریکایی، به نسبت کل جمعیت آمریکا، بیشتر است.

این نظر سنجی را سازمان «جی استریت» انجام داده است.

طبق این نظرسنجی، ۵۹ درصد یهودیان آمریکایی می گویند از این توافق حمایت می کنند.

رئیس جی استریت گفت یهودیان آمریکایی به شدت از تلاش های دپلماتیک باراک اوباما حمایت می کنند.