محمدعلی نجفی در دادسرای امور جنایی تهران

«لاله عقبایی» که خبرگزاری برنا او را وکیل «محمدعلی نجفی» معرفی کرده، امیدوار است پرونده قتل میترا استاد به دست شهردار پیشین تهران، به جای اتهام «قتل عمد» بر «قتل غیرعمد» تشکیل شود.

خانم عقبایی روز پنجشنبه ۹ خرداد به خبرگزاری دولتی برنا گفت: «مسئله بارز این است که ایشان قصد ارتکاب جرم و سوء نیتی برای ارتکاب این قتل نداشتند. پس از ارتکاب قتل نیزخودشان با پای خودشان به اداره آگاهی مراجعه کرده و خود را به ماموران معرفی کردند همه این رفتارها نشانگرحسن نیت ایشان است.»

محمدعلی نجفی در دادسرا: یک نهاد تماس‌های مرا شنود می کرد و محتوای آن را به همسرم می داد
محمدعلی نجفی در دادسرا: یک نهاد تماس‌های مرا شنود می کرد و محتوای آن را به همسرم می داد

​​

محمدعلی نجفی سیاستمدار سرشناس ایرانی روز سه‌شنبه ۷ خرداد به قتل همسر دومش میترا استاد اعتراف کرد و یک روز بعد در دادسرای امور جنایی تهران مدعی شد: «من به قصد کشتن نرفتم و می‌خواستم بترسانمش.»

در فیلمی که از بازپرسی های اولیه از نجفی شده است، مامور از او می پرسد اگر قصد ترساندن داشتی چرا ضامن اسلحه کشیده شده بود.

آقای نجفی همچنین گفت: ««یک نهاد تماس‌های مرا شنود می‌کرد و در اختیار همسرم قرار می‌داده است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است.»

برخی کاربران در فضای مجازی از ابتدا نسبت به تبرئه احتمالی او با اتهام زنی به مقتول نوشته بودند.

 

Telegram Banner