سايت های اپوزيسيون درايران از صدور دستور سانسور رهبران خود خبر ميدهند
سايت های اپوزيسيون درايران از صدور دستور سانسور رهبران خود خبر ميدهند

یک کارتونیست مشهور ایرانی می‌گوید سانسور رسانه‌ها در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی «سست» شده است.

بزرگمهر حسین پور، کارتونیست ایرانی که نمایشگاهی از آثارش را در پاریس برگزار کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفته است با همه این‌ها، برای کشیدن کاریکاتور و کارتون در ایران، همچنان باید بسیار مراقب بود تا به جنبه‌هایی که برای حکومت بسیار حساس هستند، پرداخته نشود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمده کارهای آقای حسین پور در مورد مسائل سیاسی داخل ایران است. نمایشگاه آثار او در پاریس از روز پنجشنبه ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ماه) آغاز به کار کرده است .