علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
علی نجاتی، کارگر بازنشسته زندانی هفت تپه

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی، کارگر بازنشسته زندانی هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی خبر داد.

پرونده علی نجاتی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام در  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در حال رسیدگی است.

همچنین این فعال کارگری که در حاشیه اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت شده است، به بیماری قلبی و تنفسی نیز مبتلاست  و اکنون در ارتباط با پرونده قبلی خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، در زندان به سر می‌برد.