تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان
در پی تجمعات کارگران گروه ملی فولاد ایران بیش از ۳۰ کارگر معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی ایران بازداشت شده بودند.

«بهزاد علیخانی» یکی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران روز دوشنبه ۲۴ دی ماه آزاد شد. 

محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) به خبرگزاری ایلنا گفته است که در حال حاضر سه کارگر دیگر فولاد اهواز در بازداشت به سر می برند.

در پی تجمعات کارگران گروه ملی فولاد ایران بیش از ۳۰ کارگر معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی ایران بازداشت شدند که بیشتر این کارگران با قرار کفالت آزاد شدند.