محمد خنیفر،کارگر هفت تپه پیش از این نیز در تجمعات کارگری این شرکت بازداشت شده بود.
محمد خنیفر،کارگر هفت تپه پیش از این نیز در تجمعات کارگری این شرکت بازداشت شده بود.

«محمد خنیفر» کارگر و عضو شورای اسلامی کار هفت تپه که روز یکشنبه ۷ بهمن  بازداشت شده بود، با قید وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد.

اتحادیه مستقل کارگری با اعلام این خبر نوشت که آقای خنیفر به دنبال اعتصاب روز جمعه کارگران نیشکر هفت تپه برای آزادی اسماعیل بخشی بازداشت شده بود.

این کارگر پیش از این نیز در تجمعات کارگران هفت تپه از سوی ماموران امنیتی دستگیر شده بود.