این کارگران در اعتراض به اخراج از کار دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
این کارگران در اعتراض به اخراج از کار دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

چندنفر از کارگران اخراج شده شرکت پتروشیمی پارس عسلویه که روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه دست به تجمعات اعتراضی زده بودند، از سوی ماموران پلیس دستگیر شدند.

اعتراضات این کارگران اخراج شده از روز یکم بهمن ماه مقابل ساختمان مدیریت کار و اشتغال این شرکت آغاز شده و آن‌ها خواهان برگشت به کار بودند.

تصاویری از حضور ماموران و بازداشت کارگران این شرکت در فضای مجازی منتشر شده است، اما هنوز گزارش دقیقی از تعداد و هویت این افراد در دست نیست.