خداداد فرمانفرماییان(نفر سمت چپ) در کنار امیرعباس هویدا، از نخست وزیران حکومت پهلوی
خداداد فرمانفرماییان(نفر سمت چپ) در کنار امیرعباس هویدا، از نخست وزیران حکومت پهلوی

خداداد فرمانفرماییان یکی از مدیران عالی‌رتبه اقتصادی در حکومت پهلوی، در سن ۸۷ سالگی در لندن درگذشت.

خداداد میرزا فرمانفرماییان از شاهزادگان قاجار و فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، یکی از دولتمردان حکومت قاجار بود.

آقای فرمانفرماییان از دانشگاه کلرادو و هاروارد دکترای اقتصاد گرفت و در بازگشت به ایران در جمع مدیران نواندیش اقتصادی عصر پهلوی دوم قرار گرفت. او را یکی از مدیران اصلی ساختار نوین اقتصادی ایران نامیده‌اند و به ریاست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم رسید.

این مدیر اقتصادی در سال‌های آخر حکومت پهلوی از کار دولتی کناره گرفت اما پس از پیروزی انقلاب ۵۷ توسط انقلابیون دستگیر شد. آقای فرمانفرماییان دستگیری خود را "غیرمنتظره" می دانست زیرا معتقد بود "ما کاری نکرده‌ایم که بترسیم و فرار کنیم".

او پس از این دستگیری از ایران خارج شد و به همراه خانواده‌اش در انگلیس ساکن شد.