پرویز کاظمی (نفر وسط)، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد و رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، از جمله متهمان پرونده بانک سرمایه است.
پرویز کاظمی (نفر وسط)، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد و رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، از جمله متهمان پرونده بانک سرمایه است.

در حالیکه در روزهای اخیر محاکمه متهمان فساد مالی در بانک سرمایه با رقم های چندین میلیاردی آغاز شده بود، رسانه‌های ایران از آزادی متهمان آن با سپردن وثیقه خبر دادند.

خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه به نقل از وکیل «پرویز کاظمی» رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه دولت نهم، نوشت آقای کاظمی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. ساعاتی بعد این خبرگزاری به نقل از وکیل محمدرضا توسلی متهم ردیف سوم این پرونده گزارش داد که این متهم نیز با تامین وثیقه روز شنبه ۱۳ بهمن ماه آزاد شده است و علی بخشایش متهم ردیف اول نیز در شرف آزادی است.

آزادی متهمان فساد مالی در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فعالان کارگری، مدنی و سیاسی را با وثیقه های سنگین در زندان نگه می دارد و حتی در صورت تودیع وثیقه آنها را آزاد نمی کند.

پرویز کاظمی (وسط) در میان دو متهم دیگر پرونده فساد مالی در بانک سرمایه که با وثیقه های چند میلیاردی آزاد شدند.
متهمان فساد مالی میلیاردی به راحتی آزاد می‌شوند؛ کارگران در بازداشت می مانند
در حالیکه متهمان سرشناس سیاسی در پرونده‌های تخلفات مالی وثیقه‌های تعیین شده از سوی دادگاه را به راحتی تامین کرده و آزاد می‌شوند، برخی از متهمان در پرونده‌های سیاسی عقیدتی از تودیع وثیقه‌های خود ناتوان هستند.

​​

در ماههای اخیر بارها مردم به فساد مقامات فعلی و سابق در اعتراضات خود اعتراض کرده اند.

مایک پمپئو در روزهای اخیر و همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب ایران، رژیم ایران را با هشتگ #چهل_سال_شکست مخاطب قرار داد و نوشت:‌ «حتی رییس جمهورتان به ۴۰ سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است.»