دهلی نو که ایران را یک متحد کلیدی در مبارزه با گروههای تروریستی اسلامی در آسیا میداند نام ایران را از فهرست کشورهایی مثل پاکستان، بنگلادش و چین حذف کرد. اقدام وزارت کشور هند نشانه اراده دهلی نو در تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی با ایران است. بدین ترتیب برای ایرانیانی که برای سفرهای دانشجویی، بازرگانی یا علمی عازم هند هستند به سرعت روادید درخواست شده صادر خواهد شد.