پلاکارد تماشاگران در داربی تهران
پلاکارد تماشاگران در داربی تهران

درحالی که میلیون‌ها طرفدار ایرانی فوتبال امروز چشم به بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس دوخته بودند٬ تعدادی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی و همچنین اسماعلیل بخشی و سپیده قلیان شدند.

​​

نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان، متهمان پرونده محیط زیستی در ایران هستند که بازداشت آنها و نحوه رسیدگی به اتهاماتشان با اعتراض‌های گسترده بین المللی همراه بوده است.

اسماعیل بخشی٬ فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی نیز در تاریخ اول بهمن سال گذشته، زمانی که از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت سخن گفته بودند، برای دومین بار ​بازداشت شدند​.