ویدا موحد که با بالا رفتن از جعبه برق در خیابان انقلاب شال سفیدی را بر چوب کرده و به دختر خیابان انقلاب معروف شد، در آبان سال ۹۷ نیز بار دیگر با بالا رفتن از گنبد فیروزه‌ای انقلاب به حجاب اجباری اعتراض کرده بود.
اعتراض ویدا موحد به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران در دی ۹۶ (چپ) و آبان ۹۷.

روزنامه جروزالم پست چاپ اسرائیل در گزارشی به محکومیت یک سال زندان ویدا موحد، از دختران خیابان انقلاب پرداخت.

در گزارش این روزنامه اشاره شد که ویدا موحد که در اقدامی نمادین به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرد، به اتهام تشویق به فساد و فحشا به یک سال زندان محکوم شد.

این روزنامه همچنین نوشت که اعتراض خانم موحد و دیگر معترضان به حجاب اجباری در زمستان سال ۱۳۹۶ در خیابان انقلاب تهران، موجب شد که آنها با عنوان «دختران خیابان انقلاب» شناخته شوند.

در گزارش روزنامه جروزالم پست همچنین به بازداشت دهها زن و دختر فعال حقوق زنان در ایران، از جمله معترضان به حجاب اجباری مانند اعظم جنگروی و بازداشت دخترانی که قصد ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی فوتبال را داشتند اشاره کرد.

وزارت خارجه آمریکا و نهادهای حقوق بشری بارها در سالهای گذشته به برخورد شدید با معترضان به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرده اند.