ابراهیم رئیسی بیش از سه دهه سمت های مختلفی در دستگاه قضایی داشت.
ابراهیم رئیسی بیش از سه دهه سمت های مختلفی در دستگاه قضایی داشت.

دیدبان حقوق بشر در واکنش به انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با اشاره به حضور او در هیئت قضایی اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ آن را بازتاب دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران دانست.

سارا ویلسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۱۶ اسفند در وبسایت این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر شد، در این باره گفت: «این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت خواهد کرد.» وی افزود «رئیسی باید به خاطر جرایم شدید محاکمه شود، نه این که درباره‌شان تحقیق کند.»

این بیانیه همچنین به فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری خطاب به اعضای هیئت قضایی اعدام ها معروف به «هیئت مرگ» اشاره دارد که طی آن آقای منتظری به آقای رئیسی و سه عضو دیگر گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.