محمد نجفی، وکیل زندانی در ایران
محمد نجفی، وکیل زندانی در ایران

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.

آقای درفشان گفت که معمولا بررسی اعاده دادرسی به دلیل تعداد زیاد پرونده ها چند ماه طول می‌کشد این در حالیست که جواب رد اعاده دادرسی موکل او ظرف چند روز اعلام شده است.

محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن شازند اراک، به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس محکوم شده است که این احکام در حال اجراست.