اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در تجمعات اعتراضی بازداشت شده بود
اسماعیل بخشی

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر معترض نیشکر هفت تپه، در دوران بازداشت شد.

این نماینده مجلس روز شنبه ۱۵ دی به خبرگزاری ایلنا گفت: قانون اساسی شکنجه را ممنوع کرده است و باید ادعای اسماعیل بخشی در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.

اسماعیل بخشی، یکی از کارگران معترض نیشکر هفت تپه، در پی آزادی از بازداشت از شکنجه خود توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و با انتشار پیامی در اینستاگرام، ضمن شرح شکنجه خود وزیر اطلاعات را در این باره به مناظره دعوت کرد.