اسماعیل بخشی،کارگر هفت تپه در یک پیام اینستاگرامی از شکنجه در زمان بازداشت خود سخن گفته بود.

در حالیکه در روزهای اخیر چهار دستور از سوی مقام‌های مختلف برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت تپه، صادر شده است، وزیر اطلاعات شکنجه او را توسط ماموران وزارت اطلاعات رد کرد.

ایسنا سه شنبه ۱۸ دی به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت که وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون اعلام کرده است: « این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.»

اسماعیل بخشی چهار روز پیش با اعلام اینکه در دوران بازداشت خود مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است، وزیر اطلاعات را به مناظره فراخوانده بود. از آن هنگام، مقام‌هایی چون رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری دستور رسیدگی به موضوع را دادند.