نازنین زاغری

شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران در برنامه‌ای، نخستین تصاویر از نحوه بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی – بریتانیایی محبوس در زندان اوین را منتشر کرد.

در این برنامه که سه شنبه شب ۱۸ دی پخش شد، اتهامات امنیتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه خانم زاغری تکرار شد.

خانم زاغری و خانواده اش بارها این اتهامات را رد کرده اند.

​​