بدیع صفاجو، دانشجوی بهایی اخراج شده از دانشگاه آزاد
بدیع صفاجو، دانشجوی بهایی اخراج شده از دانشگاه آزاد

بدیع صفاجو،  دانشجو ترم هفت مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل داشتن عقاید بهائیت از این دانشگاه اخراج  شد.

یک منبع نزدیک به خانواده صفاجو به خبرگزاری هرانا گفت که او  از سال ۹۴ دانشجوست اما او را در ۱۹ دی‌ماه امسال از سر جلسه امتحان پایان ترم بیرون بردند و اخراجش کردند.

در هفته اخیر این دومین دانشجوی بهایی اخراج شده از دانشگاه‌های ایران است.  گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا و نهادهای حقوق بشر، محرومیت از تحصیل بهائیان را نقض حقوق مردم می‌دانند.