او پیشتر بعد از یک ماه بازداشت، با وثیقه آزاد شده بود.
عسل محمدی دانشجو و فعال حقوق کارگری در ۱۳ آذرماه بازداشت شده بود.

«عسل محمدی» دانشجو و  عضو هیئت تحریریه نشریه گام، بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از بازداشت با قرار وثیقه۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

عسل محمدی دانشجوی داروسازی و فعال حقوق کارگران در آستانه روز دانشجو از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خانه اش در تهران بازداشت  و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. 

گفته می شود این دانشجو به اتهام حمایت از اعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود.