کوروش کرم‌پور شاعر و نویسنده اهل آبادان در نهم دی‌ماه مقابل دادگستری این شهر بازداشت شده است.

جمعی از فعالان اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای با امضاء یک بیانیه  به بازداشت «کوروش کرمپور» شاعر و نویسنده اهل آبادان اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.

کوروش کرم‌پور، شاعر و نویسنده اهل آبادان و مدیر مسئول هفته نامه «یادگاری»، از روز یک‌شنبه نهم دی ماه بازداشت شده است. گزارش‌ها حاکیست که این شاعر «مقابل دادگستری آبادان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشت‌گاه‌های اطلاعات سپاه در اهواز منتقل شده‌ است.»