قاضی صلواتی

دادگاه انقلاب تهران حسین رفیعی استاد دانشگاه و عضو شورای فعالان ملی-مذهبی را به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم کرد.

به گزارش سایت ملی مذهبی، در حکم صادر شده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ۵ سال از این محکومیت به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در شورای فعالان ملی-مذهبی و یک سال دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.

حسین رفیعی از منتقدان برنامه هسته ای جمهوری اسلامی است که پیشتر نیزدر سال ۱۳۷۹ و در جریان بازداشت دسته جمعی فعالان ملی مذهبی مدتی در سلول انفرادی زندانی بود.

قاضی صلواتی به صدور احکام سنگین برای منتقدان جمهوری اسلامی شهرت دارد.