علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
علی نجاتی فعال کارگری در حاشیه اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت شد.

علی نجاتی، کارگر بازنشسته بازداشتی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، روز دوشنبه ۸ بهمن ماه با مرخصی درمانی از زندان بیرون آمد.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه گزارش داد که علی نجاتی با پیگیری‌های مکرر و با استناد مدارک پزشکی برای ادامه معالجه ناراحتی قلبی خود به مرخصی موقت آمده است. 

این فعال کارگری در حاشیه اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت شد. پیش از این علی رغم تایید پزشک، دادستانی اندیمشک با مرخصی آقای نجاتی موافقت نکرده بود.