اسماعیل بخشی،کارگر هفت تپه در یک پیام اینستاگرامی از شکنجه در زمان بازداشت خود سخن گفته بود.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفت که  موکلش برای تکذیب شکنجه تحت فشار قرار دارد.

این وکیل دادگستری به سایت رویداد۲۴ اعلام کرد: پرونده موکلم در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما فشارها بر او برای تکذیب شکنجه بسیار زیاد است.

در شرایطی خانم زیلابی از تحت فشار بودن اسماعیل بخشی برای تکذیب موضوع شکنجه سخن گفته است که قرار است روز سه‌شنبه این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.