ایرنا از حاشیه نشینی دو مرد در زابل بخاطر خشکی دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان خبر داده است. علی و محمد کرم پور که روزگار خوشی را در تختک علیصوفی (محدوده دریاچه هامون ) سپری می کردند با خشکسالی این دریاچه مجبور به مهاجرت و حاشینه نشینی درشهر زابل شدن...
ایرنا از حاشیه نشینی دو مرد در زابل بخاطر خشکی دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان خبر داده است - آرشیو

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان می گوید تالاب هامون به ثبت جهانی رسید.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، چهارمین کنگره جهانی ذخیره گاه های زیست کره در لیما پایتخت پرو، تالاب هامون را به عنوان یکی از ذخیره گاه های زیستکره به ثبت رساند.

یکی از دستاوردهای ثبت تالاب هامون در فهرست تالاب های بین المللی یونسکو، همکاری بیشتر این نهاد بین المللی با ایران و افغانستان برای حفاظت از آن است.

این یازدهمین تالاب ایران است که به ثبت یونسکو رسیده و زیستگاه حدود دویست گونه پرنده است.

تالاب هامون از سه دریاچه کوچک به نام های هامون پوزک (میانی)، هامون صابوری (شمالی) و هامون هیرمند تشکیل شده است که در زمان وفور آب به هم متصل می شوند و دریاچه هامون را تشکیل می دهند.