آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخابات، شجریان را سفیر فرهنگی ایران نامیده بود.
آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخابات، شجریان را سفیر فرهنگی ایران نامیده بود.

شورای شهر تهران تصویب کرد که چند خیابان پایتخت به نام «محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران و چند هنرمند سرشناس دیگر نام‌گذاری شود.

اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین پیشنهاد دادند که بلوار فلامک جنوبی و شمالی در منطقه ۲ به نام «محمدرضا شجریان»استاد آواز ایران نام‌گذاری شود. 

محمدرضا شجریان پس از همراهی با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مجوز برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم را از دست داد و پخش صدایش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع شد.

در روزهای اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی را درباره  موضع گیری محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران پس از اعتراضات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پخش کرد که انتقاد‌های بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشت.