حسبن فریدون برادر رئیس جمهوری ایران، از سوی منتقدان با اتهامات فساد مالی روبرو شده است.

سخنگوی قوه قضائیه مختومه شدن پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، را تکذیب کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه ۱۶ دی به خبرنگاران گفت که پرونده حسین فریدون به دادگاه نرفته و در دادسرا است.

حسین فریدون در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی دستیار ویژه او و از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای بود. گفته می شود او متهم به فساد مالی است.