یک مقام قضایی از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام در ایران خبر داده است.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل ایران به ماهنامه پیوست گفت که  دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام  صادر شده و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی مبنی بر فیلتر شدن آن است. 

جمهوری اسلامی ایران پیش از این سایت ها و اپلیکیشن های دیگر را فیلتر کرد و سال گذشته بعد از اعتراضات گسترده تلگرام را نیز فیلتر کرد. نهادهای حقوق بشری و آمریکا اقدام ایران را سانسور آزادی اطلاعات می دانند و خواستار توقف این اقدامات تهران شده اند.