خانواده های مهدی کروبی و میرحسین  موسوی و زهرارهنورد، در پیام مشترکی خطاب به مردم ایران از آنان خواسته اند که به «خبرسازی و شایعه پراکنی» که به نوشته این پیام در«برخی رسانه های دروغ پرداز وابسته به جریان اقتدارگرا » صورت گرفته توجهی نکنند. در این پیام آمده است  که این رسانه ها با «سوء استفاده از حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد» از قول آنان اخبار کذب انتخاباتی منتشر می کنند.

این پیام بی آن که به نام این رسانه ها و  چگونگی این خبرها اشاره کند، نوشته است: «به اطلاع مردم عزیز و علاقه مندان می رسانیم عزیزان ما با محدودیت ها و ممنوعیت های شدید امنیتی مواجه اند و تاکنون اظهار نظری درباره انتخابات نداشته اند».
در این پیام توصیه شده که خوانندگان، اخبار مربوط به این سه فردِ در حصر را در رسانه های موثق بخوانند.