محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه اعلام کرد که بعد از جرایم مربوط به موادمخدر، سرقت بیشترین آمار جرایم در کشور است. 

شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، بیکاری و تعطیلی کارخانه ها از جمله عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به سال گذشته از سوی این مقام قضایی اعلام شده است.