مرکز زلزله شناسی ایالات متحده دست کم سه زلزله نسبتا شدید را در غرب ایران روز یکشنبه گزارش کرد.

مرکز زلزله شناسی ایالات متحده دست کم سه زلزله نسبتا شدید را در غرب ایران روز یکشنبه گزارش کرد.

بزرگترین زلزله ۵.۹ ریشتری بود که در عمل ده کیلومتری در ۲۴ کیلومتری گیلان‌غرب روی داد.

مقام های اورژانس ایران از مجروح شدن حدود ده نفر خبر دادند و گفتند این زلزله تلفات جانی نداشته است.