رئیس سابق آژانس اتمی اسرائیل در یک آگهی تلویزیونی که روز سه شنبه منتشر شد، از توافق اتمی با ایران حمایت کرد و گفت در صورتی که کنگره آمریکا این توافق را از مسیر خود منحرف کند، وضعیت امور بدتر خواهد شد و نه بهتر.

ژنرال یوزی عیلام در این آگهی گفت خاورمیانه ایده آلی وجود ندارد، توافق ایده آلی با ایران وجود ندارد، و این توافق نیز کامل نیست.

اما به گفته ژنرال یوزی، اگر کنگره آمریکا این توافق چند کشوری را نابود کند، وضعیت امور بدتر خواهد شد نه بهتر.